4a) Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (zwany dalej Programem) jest wspólną inicjatywą Polski i Kanady, zarządzaną przezFundację Solidarności Międzynarodowej, zwaną dalej Fundacją. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów. Program umożliwia wykorzystanie przez Ukrainę polskich doświadczeń transformacyjnych oraz budowanie systemowej współpracy między polskimi i ukraińskimi instytucjami publicznymi i organizacjami obywatelskimi. Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest współfinansowany w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD). W ramach programu realizowane są wspólne polsko-ukraińskie projekty, wyłonione w drodze Konkursu Grantowego, zwanego dalej konkursem. Projekty są realizowane na terenie Ukrainy, ale mogą również zawierać elementy realizowane na terenie innych krajów.

Categories

Documents

Created Date Wednesday, 09 December 2015

Lista rankinowa konkursu grantowego PKWD 2015 - media lokalne

Lista rankinowa konkursu grantowego PKWD 2015 - media lokalne

Created Date Wednesday, 09 December 2015

Lista rankinowa konkursu grantowego PKWD 2015 - samorząd lokalny

Lista rankinowa konkursu grantowego PKWD 2015 - samorząd lokalny

Created Date Monday, 07 September 2015

PKWD konkurs 2015/16

Archiwym w formacie .zip zawiera

  • Zasady uczestnictwa w konkursie grantowym
  • Formularz budżetu projektu
  • Formularz €žOświadczenia wnioskodawcy o zgłoszeniu wniosku do konkursu grantowego
Created Date Monday, 09 November 2015

PKWD Konkurs Grantowy ocena formalna

Lista wnioskow wyłączonych z oceny merytorycznej w ramach konkursu grantowego 2015/16 realizowanego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji.

Created Date Monday, 07 September 2015

Zasady opiniowania i wyboru wniosków (2016)

Zasady opiniowania i wyboru wnioskow obowiązujące w konkursach grantowych i zapytaniach ofertowych na 2016 rok

Created Date Monday, 07 September 2015

Zasady uczestnictwa w Konkursie grantowym tłumaczenie UA

Польсько-канадська програма підтримки демократії

ПРАВИЛА УЧАСТІ У ГРАНТОВОМУ КОНКУРСІ 2015/2016

Дана версія перекладу «Правил участі у грантовому конкурсіÂ» на українську мову є робочою і не має юридичної сили. У випадку будь-яких запитань і уваг формальну дію має виключно польська версія документу, доступна за посиланням: http://solidarityfund.pl/pl/polsko-kanadyjski-program-wsparcia-demokracji-ukraina